Pagina's

woensdag 26 juni 2013

Welkom op deze blog rond pedagogisch verantwoord gebruik van ICT in lager- en kleuteronderwijs. Vanaf de zomervakantie 2013 zal deze webstek stelselmatig uitgroeien tot een heus archief aan links naar nuttige tips, geweldige lesideeën en kant-en-klare werkmiddelen.

Op deze manier willen we tegemoet komen aan de vele vragen van leerkrachten rond het pedagogische luik van ICT. Verder willen we een professionele selectie bieden uit het overaanbod aan middelen die reeds beschikbaar zijn.

Indien je wenst bij te dragen tot deze blog, kan je steeds jouw selectie aan interessante websites per e-mail bezorgen aan het pedagogisch ICT-team via jouw P-ICT.
Deze worden eerst grondig gescreend alvorens ze een plaats verdienen in de 'Hall of Fame'.

Uit het Ontwikkelingsplan ICT

- ICT kan op 3 IntegratieNiveaus worden ingezet:

o IN1: als gereedschap – het zelfstandig gebruiken minder noodzaak aan ICT

Word… tekstverwerker gebruiken
Excel… rekenblad, schema, grafiek, tabel
CutePDFwriter, IrfanView, Audacity, digitaliseren tekst, beeld en geluid

ICT gebruiken om…
… creatief vorm te geven (ET5)
… voorstellen van informatie (ET7)

o IN2: als instructeur – het zelfstandig leren inoefenen, verwerken of verwerven nieuwe leerinhouden

FreeCD2, Edurom, Klikkerdeklik… educatieve en interactieve programma’s
tangram, woordkasteel… ‘drill en practice’ programma’s
motion planning (robotarm)… simulatie- en spelprogramma’s

ICT gebruiken om…
… zelfstandig te oefenen (ET3)
… zelfstandig te leren (ET4) … in een door ICT ondersteunde leeromgeving

o IN3: als open digitale leeromgeving – het zelfgestuurd leren grotere impact op leerproces

startpagina, portaalsite… plannen uitvoeren controleren reflecteren
digitaal stappenplan… strategisch handelen, probleemoplossend denken
intranet (sharepoint, stebant), database… analyseren, structureren

ICT gebruiken om…
… voor hen bestemde informatie opzoeken, verwerken, bewaren (ET6)
… communiceren (ET8) op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier

o Algemeen:

- ICT kan maar effectief zijn als het integratieniveau voldoende hoog is.
- IN3 kan maar effectief zijn als de competenties (of ET) worden nagestreefd in de context van het zelfgestuurd leren in een open digitale leeromgeving.
- In alle integratieniveaus is het gebruik van ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier aanwezig, zoals ook een positieve houding tegenover ICT.

Competenties, eindtermen en integratieniveaus