Pagina's

woensdag 26 juni 2013

Uit het Ontwikkelingsplan ICT

- ICT kan op 3 IntegratieNiveaus worden ingezet:

o IN1: als gereedschap – het zelfstandig gebruiken minder noodzaak aan ICT

Word… tekstverwerker gebruiken
Excel… rekenblad, schema, grafiek, tabel
CutePDFwriter, IrfanView, Audacity, digitaliseren tekst, beeld en geluid

ICT gebruiken om…
… creatief vorm te geven (ET5)
… voorstellen van informatie (ET7)

o IN2: als instructeur – het zelfstandig leren inoefenen, verwerken of verwerven nieuwe leerinhouden

FreeCD2, Edurom, Klikkerdeklik… educatieve en interactieve programma’s
tangram, woordkasteel… ‘drill en practice’ programma’s
motion planning (robotarm)… simulatie- en spelprogramma’s

ICT gebruiken om…
… zelfstandig te oefenen (ET3)
… zelfstandig te leren (ET4) … in een door ICT ondersteunde leeromgeving

o IN3: als open digitale leeromgeving – het zelfgestuurd leren grotere impact op leerproces

startpagina, portaalsite… plannen uitvoeren controleren reflecteren
digitaal stappenplan… strategisch handelen, probleemoplossend denken
intranet (sharepoint, stebant), database… analyseren, structureren

ICT gebruiken om…
… voor hen bestemde informatie opzoeken, verwerken, bewaren (ET6)
… communiceren (ET8) op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier

o Algemeen:

- ICT kan maar effectief zijn als het integratieniveau voldoende hoog is.
- IN3 kan maar effectief zijn als de competenties (of ET) worden nagestreefd in de context van het zelfgestuurd leren in een open digitale leeromgeving.
- In alle integratieniveaus is het gebruik van ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier aanwezig, zoals ook een positieve houding tegenover ICT.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten